สบายใจเมื่อใช้คลีนิคโฮม รับสร้างบ้าน - รับออกแบบบ้าน - รับเหมาก่อสร้าง

สเปคมาตรฐานของบริษัท

เสาเข็มอาคาร

งานโครงสร้าง

งานหลังคา

งานผนัง

งานกำจัดปลวก

งานปูกระเบื้องพื้น
งานระบบไฟ

งานฝ้า

งานประตูและหน้าต่าง
งานพื้นภายนอก

อุปกรณ์ไฟฟ้า

งานบันได

สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ
งานสีภายนอก ภายใน
เสาเข็มอาคาร

เข็มตอก

ใช้เข็มตอก ขนาด I22-I26 ความลึก 18-21 เมตร
*กรณีพื้นที่ปลูกสร้างหน้างานไม่สามารถใช้เสาเข็มตามประเภทและขนาดที่กำหนด จากสาเหตุของสภาพชั้นดินไม่อำนวย จำเป็นต้องใช้ตามรายการคำนวณจากฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทฯ โดยจะประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือลดตามจริงจากรายการคำนวณ)
เป็นการใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่ทำการตอกเสาเข็มลงไปในดินเพื่อให้ได้ความลึกตามที่เราต้องการ เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากเพราะไม่มีความ ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก แต่การฝังเสาเข็มในรูปแบบนี้ มักจะมีปัญหาในการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าในที่ก่อสร้าง เพราะ เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่กินพื้นที่มาก และสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับบริเวณข้างเคียง ดังนั้นการฝังเสาเข็มโดยการตอกเหมาะกับพื้นที่ๆ ห่างไกลชุมชน

เข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ คือ การเจาะลงไปใต้พื้นดิน และเทคอนกรีตลงไปในหลุมที่เจาะขึ้นรูปเป็นเสาเข็มรูปเสา เมื่อปูนก่อตัวแห้ง มีหน้าที่แบกรับนํ้าหนักเป็นฐานรากของอาคารตึกรามบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งขนาดและจำนวนแล้วแต่เงื่อนไขสภาพแวดล้อมและความต้องการของเจ้าของงาน
เสาเข็มโดยทั่วไป จึงสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน นั่นก็คือ เสาเข็มตอก และ เสาเข็มเจาะ นั่นเอง การเลือกใช้งาน เลือกใช้ตามความเหมาะสม ถ้าที่ดินกว้างๆ และไม่มีสิ่งก่อสร้างข้างเคียง จะเลือกใช้เสาเข็มตอก แต่ถ้าตามหมู่บ้านหรือชุมชน เราจำเป็นต้องใช้สำเข็มเจาะ ตามรายการคำนวนวิศวกร
มีข้อดีของเข็มเจาะ ลดปัญหาการเกิดมลภาวะ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับแบบเสาเข็มตอก ไม่ว่าเป็นการเคลื่อนตัวของดิน การสั่นสะเทือนของดิน ฝุ่นละออง จึงเป็นที่นิยมใช้ ในที่ที่ชุมชน และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ตามมา เช่น การสั่นสะเทือน จน เกิดอันตรายต่ออาคารพื้นที่ไกล้เคียง โดยเฉพาะในงานก่อสร้างที่มีพื้นที่เเคบๆ เสาเข็มเจาะ สามารถตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้
เข็มตอก
เข็มเจาะ
งานโครงสร้าง

งานคอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จจากบริษัทต่างๆดังนี้

โครงสร้าง เสา คาน พื้น

โครงสร้างพื้นชั้น 1

โครงสร้างเหล็ก คาน เสา ชั้น 2

ใช้โครงสร้างเหล็ก คานและเสาเป็นเหล็ก WIDE FRANGE หรือ I-BEAM ตามรายการคำนวนของทางวิศวกรกำหนดมีมาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก)
งานหลังคา

โครงสร้างหลังคา

งานปูกระเบื้องหลังคา

กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย สีอิฐอำไพ (Tawny Brick)
กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย สีน้ำตาลโกเมน (Tropical Tan)
กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย สีแดงกุหลาบ(Red)
กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย สีเทานกพิราบ (Oyster Gray)
งานผนัง

วัสดุที่ใช้ก่ออิฐมวลเบา (ลดความร้อนและเสียงเข้าสู่ภายใน)

งานกำจัดปลวก
เดินท่อกำจัดปลวกภายในอาคารและมีการกำจัดปลวกให้ 3 ขั้นตอน
  1. ระหว่างการก่อสร้าง
  2. หลังเสร็จงานก่อสร้าง
  3. ดูแลหลังส่งมอบงาน อีก ปี
งานปูกระเบื้องพื้น
พื้นชั้นบน
พื้นชั้นล่าง
พื้นซักล้างโรงรถ
พื้นระเบียง
ห้องนำ้
งานระบบไฟ

วัสดุที่ใช้ในงานระบบไฟ

ปลั๊กไฟภายนอก : ปลั๊กยี่ห้อPanasonic สีขาว ติดฝาครอบกันน้ำ
งานฝ้า

ฝ้าเพดาน

งานฝ้าภายนอก ภายใน
งานฝ้าเชิงชาย
งานประตูและหน้าต่าง

บานประตู

รายการบานหน้าต่างภายนอกอาคารและประตูภายนอกอาคารที่เป็นอลูมิเนียมใช้อลูมิเนียมสีอบขาว ความหนา 1.5 มม.กระจกสีเขียวตัดแสง 6 มม.
รายการประตูภายนอกใช้ประตูไม้สังเคราะห์เคลือบผิวด้วย UPVC กันน้ำราคาบานละ4,500 บาท (ขนาด 0.80X2.00 ม.)
ประตูภายในใช้เป็นประดู่ไม้สังเคราะห์ราคาบานละ 2,500 บาท (ขนาด 0.80X2.00 ม.)
ประตูห้องน้ำใช้เป็นบาน UPVC กันน้ำราคา 4,500 บาท (ขนาด 0.70X2.00 ม.)

วงกบ

วงกบประตูไม้แดง
งานพื้นภายนอก

พื้นซักล้างและพื้นโรงรถ ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กขัดผิวหยาบ

อุปกรณ์ไฟฟ้า
งานบันได
สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ

แบรนด์ที่ใช้กับสุขภัณฑ์ห้องน้ำคือ แบรนด์ American Standard

งานสีภายนอก ภายใน